27.06.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Výuka náboženství jako nepovinného předmětu ve školním roce 2019/2020 a dále.

V rámci nových pravidel financování nebude hrazena přímá pedagogická činnost realizovaná v nepovinných předmětech. Jedinou výjimkou je právě nepovinný předmět Náboženství, jehož výuka má samostatnou úpravu ve školském zákoně.

Za zákonem stanovených podmínek je povinností školy nepovinný předmět Náboženství vyučovat. Proto bude jeho výuka hrazena z rezervy krajského úřadu. Pravidla pro využití rezervy jsou stanovena pro kraje závaznou směrnicí vydávanou MŠMT. Tedy pokud bude škola vyučovat nepovinný předmět Náboženství, požádá krajský úřad o financování.

 

Výše uvedená informace byla poskytována ředitelům základních školách na seminářích, které během jarních měsíců MŠMT pořádalo ve všech krajích ČR. 


Mgr. Svatopluk Pohořelý
vedoucí oddělení

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého
a speciálního vzdělávání
Oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 812 132
e-mail: svatopluk.pohorely@msmt.cz 
www.msmt.cz

 
 
Nahoru