25.05.2015, kategorie: Prachatice

Pouť za Janem Husem

Husinec -23.5 2015

Každá vikariátní pouť je svým způsobem výjimečná, ta letošní však byla dvojnásob. Už její název „Pouť za Janem Husem“ vypovídal o tom, na jaké téma a kde bude probíhat. U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa jsme se rozhodli ve spolupráci s Církví bratrskou z Husince uspořádat akci pro děti, jejich rodiče a všechny ty, které zajímá tato významná osobnost českých dějin. Program probíhal celý den od 8:15, kdy vyšli první poutníci z Prachatic a pokračovali Husovo naučnou stezkou do Husince. V Husinci všechny poutníky přivítal kazatel Církve bratrské Pavel Fér, starostka města Husinec paní Ludmila Pánková a pozdravil administrátor českobudějovické diecéze Mons. Adolf Pintíř. Dále bylo pro všechny poutníky připraveno divadelní představení o životě Mistra Jana Husa v podání ZŠ Vodňanské z Prachatic a ZŠ Husinec. Po společném obědě se účastníci poutě mohli dozvědět něco o době a životě Jana Husa na jednotlivých stanovištích - poznávali suroviny, které se používaly ve středověké kuchyni, ochutnali výbornou pohankovou kaši, zkusili drtit obilí, lámali si hlavu hlavolamy, nosili vodu, psali husím brkem, seznámili se s původním pravopisem, procvičili si paměť biblickými citáty, poznali důležitost desatera pro křesťanský život, zkusili si překonávat překážky a mnoho dalších zajímavých aktivit. Během celého dne měli za úkol doplnit si do svých „Poutnických průvodců“ – sešitů se základními informacemi o době a životě Mistra Jana Hus - známý Husův citát na téma pravdy. Co myslel Mistr Jan Hus Pravdou, zjistili na ekumenické bohoslužbě a na konci poutě, kdy dostali jako dárek magnetku s biblickým citátem „Já jsem ta cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Všichni účastníci poutě dostali také pamětní minci od města Husinec, která připomíná letošní 600. výročí. My doufáme, že všem účastníkům také připomene nezapomenutelné okamžiky této poutě a výjimečnou osobu Mistra Jana Husa, která nás letos svedla dohromady. Pro zájemce byl připraven ještě večerní program v Prachaticích od 18:30 – komentovaná prohlídka míst, které jsou spojeny se životem Mistra Jana Husa. Program letošní poutě byl celodenní a pro účastníky náročný, ale i přes chladnější počasí zakončené deštěm, se střídavě zúčastnilo letošní poutě v Husinci cca 150 poutníků. Děkujeme všem spolupracovníkům, především Církvi bratrské za výbornou spolupráci, městu Husinec a městu Prachatice za materiální a finanční podporu a ZŠ Husinec za poskytnutí prostor k uspořádání této poutě.

Markéta Grillová a Lenka Hanžlová

 

Pro zájemce: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120523/obsah/402356-pout-za-janem-husem

 

 
 
Nahoru