Diecézní centrum pro katechezi

Rok:   2019
24.05.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Vikariátní pouť rodin V erbu lvice

Jak to všechno probíhalo?

Jindřichohradecký vikariát prožil v sobotu 18. května pouť s názvem V ERBU LVICE, která se konala při příležitosti Týdne pro rodinu. Putovali jsme z kostela sv. Petra a Pavla ve Stráži nad Nežárkou do krásného kostela Navštívení Panny Marie v Mláce. Celý článek ...

09.05.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Vikariátní dětská pouť

Vikariátní dětská pouť
v Častrově

VIKARIÁTNÍ DĚTSKÁ POUŤ

 

Místo: Častrov

Datum: 25. května 2019

 

Téma: POMÁHÁME POTŘEBNÝM JAKO SVATÁ ANEŽKA

 

Cíl pouti: v rámci celého vikariátu posílit společenství dětí , které se

                  během škol. roku účastní katechezí a navštěvují hodiny

                  náboženství, ale i jejich kamarádů, kteří se výuky

                  náb. neúčastní, zažít společné slavení i ve společenství

                  rodičů, prarodičů, prohloubení a posílení v životě z víry.

Program:

  9.00 příjezd a uvítání v kostele sv. Mikuláše

  9.30 mše svatá

10.30 vytvoření skupin, přesun na stanoviště, svačina

          z vlastních zásob

11.30 program ve skupinách na stanovištích (časově plánováno přibližně

          na 4 hodiny – cca 40 min na stanovišti + 10-15 min 

          na přesun a občerstvení)

-       děti se vystřídají ve skupinkách na několika stanovištích, která se dotýkají tématu pouti. Letos budeme spolu s dětmi hledat odpověď na otázku: Kdo je můj bližní? Pokusíme se společně objevovat, kde všude je potřeba pomoci a jak. Jak konkrétně můžeme prospět druhým svou pomocí, dobrým skutkem a modlitbou, abychom kolem sebe šířili lásku

                             a milosrdenství, ke kterým nás vede naše křesťanská víra.

                            K tomu nám může pomoci příklad svaté Anežky České.

                            Letos budeme také slavit 30. výročí jejího svatořečení.            

 

Stanoviště:

  1. 1.   CHARITA
  2. 2.   MISIE
  3. 3.   POMOC NEMOCNÝM
  4. 4.   SVATÁ ANEŽKA A JÁ

 Během putování po stanovištích bude na některých z nich zajištěno i drobné občerstvení.V 15.00 h se všichni přesunou do kostela sv. Mikuláše nebo před něj (podle počasí).

 

15.30 zakončení pouti společným rozloučením a požehnáním

          na cestu domů

 

     TAKÉ PRO DOSPĚLÉ CHYSTÁME 2 BESEDY (OD 12.00 A OD 13.00 V BUDOVĚ MÍSTNÍ ZŚ), KTERÉ SE DOTÝKAJÍ TÉMATU POUTI. DĚTEM NA STANOVIŠTÍCH BUDE ZAJIŠTĚNO DOPROVÁZENÍ.

 

        NA LETOŠNÍ POUŤ NEBUDE VYPRAVOVÁN  AUTOBUS.

ZVEME K ÚČASTI NA POUTI CELÉ RODINY.

     A DOUFÁME, ŽE SE MŮŽETE DOPRAVIT AUTEM, POPŘ. SE MŮŽETE MEZI SEBOU DOMLUVIT, ŽE SE SVEZETE SPOLEČNĚ.

 

 

                           Katecheté pelhřimovského vikariátu

Ke stažení Ke stažení
09.05.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

V erbu lvice

V erbu lvice
Vikariátní pouť
Rok:   2019
 
Nahoru