Jindřichův Hradec

Vikář: P. Mgr. Ivo Prokop

kontakt: 728 995 603

Vikariátní zástupce: Ing. Bohumila Ettlerová

kontakt: 721 661 247

Rok:   2016 2015 2013 2012
Měsíc: únor duben září
19.02.2016, kategorie: Jindřichův Hradec

Pozvánka na jarní prázdniny na Ktiši

Pozvánka na jarní prázdniny na Ktiši

V březnu budou jarní prázdniny. Nabízíme dětem pobyt v centru pro mládež na Ktiši od pondělí 7. března do pátku 11. března 2016. Téma, jak jinak ve Svatém roce milosrdenství, bude „Konejme skutky milosrdenství“.

Program nám pomůže zajistit tým mladých křesťanů z centra.

Cena: 1000 Kč

Doprava: v pondělí 7. 3. ráno z Třeboně v 7.46 aut. nádr., na Ktiši budeme    v 11.32; zpět v pátek odpoledne – čas příjezdu do Třeboně upřesníme.

Srdečně zvou katechetky B. Ettlerová a I. Hojková.

Kontakty: B. E.: 721 661 247, bohettlerova@centrum.cz,

I. H.: 777 232 630, hojkova.iva@seznam.cz

Přihlášku svým katechetkám, nebo kněžím odevzdejte do pátku 4. 3. 2016.

Ke stažení Ke stažení
19.02.2016, kategorie: Jindřichův Hradec

Českorakouská křížová cesta z Č. Velenic do Gmündu v pátek 26. 2.

Společná křížová cesta českých a rakouských věřících "Connect People" - pátek 26. 2. 2016 z Č. Velenic do Gmündu. Začátek bude v 18.30 před restaurací Viethouse v Č. Velenicích. Odtud půjdeme do farního kostela sv. Štěpána v Gmündu. Poté agapé (pohoštění) na faře. Nezapomenout občanský průkaz čicestovní pas!

Ke stažení Ke stažení
09.02.2016, kategorie: Jindřichův Hradec

Setkání dětí na faře v Suchdole v pátek 12. 2. a sobotu 13. 2.

V pátek 12. 2. bude setkání vedoucích letního tábora s rodiči na faře v 18.00 – předání informací o táboře, poté možnost přespání s dětmi do soboty 13. 2.

Rok:   2016 2015 2013 2012
Měsíc: únor duben září
 
Nahoru