České Budějovice město a venkov

České Budějovice - město:
Vikář: P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.
kontakt: tel. 602 805 270

Vikariátní zástupce: Bc. Olga Švecová
kontakt: 737 865 791 

České Budějovice - venkov:
Vikář :P. Mgr. Josef Stolařík
kontakt: 731 402 872

Vikariátní zástupce: Ludmila Tröstlová
kontakt: 731 402 832

 

 

27.06.2018, kategorie: České Budějovice město a venkov

Dětská vikariátní pouť v Ševětíně

Dětská vikariátní pouť v Ševětíně
v sobotu 1. 9. 2018

Zveme děti i s jejich rodiči, prarodiči, kamarády na pouť vikariátu České Budějovice město a venkov do Ševětína. 

Bude možné odjíždět linkovým autobusem z ČB aut. nádr. v 9.30. Začátek pouti je v 10.30 mší sv. v kostele. Závěr bude v 15.00, autobus odjíždí ze zastávky, která je blízko fary, v 15.15.

Z Borovan mohou děti přijet s katechetkou Lídou Tröstlovou autobusem do ČB (Borovany aut. n. 8.25, Ledenice aut. st. 8.30), a pojedeme pak společně linkovým autobusem do Ševětína.

V případě, že využijete cesty linkovým autobusem, se nahlaste u Ivy Hojkové, tel. 777 232 630, e-mail hojkova@dicb.cz, obzvlášť pokud by jely děti samotné pod dozorem katechetek. Kdo pojede z Borovan a Ledenic, hlaste se u Lídy Tröstlové.

Ke stažení Ke stažení
15.05.2018, kategorie: České Budějovice město a venkov

Diecézní pouť v Sušici 9. 6. 2018

Odjezd autobusu z ČB a přihláška

Dne 9. června 2018 od 9:30 do 16:00. 

Program bude pestrý: sejdeme se společně na náměstí a pak se rozdělíme na dětský program (ostrov Santos), Lov zážitků pro mládež a pro všechny ostatní přednášky.

Přednášet budou:

otec Leo Maasburg - nejbližší spolupracovník Matky Terezy

Staniskav Juránek - bývalý hejtman a senátor

Kateřina Brichcínová - teoložka

David Henzl - generální vikář

biskup Vlastimil

Václav Vacek - koordinátor projektu signaly.cz/přednáška pro mladé

A nakonec se opět spojíme při mši svaté od 15:00 na náměstí.

 

Odjezd autobusu z Českých Budějovic v 7.15 z Mariánského náměstí.

Kontakt: Iva Hojková 777 232 630

Ke stažení Ke stažení
18.04.2018, kategorie: České Budějovice město a venkov

Setkání katechetů ČB vikariátu

čtvrtek 26. dubna 2018 v 16.00 na Děkanství

Společné setkání katechetů vikariátu ČB venkov i město se uskuteční ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 16.00 v horním sále na Děkanství.

 

 

 

25.01.2018, kategorie: České Budějovice město a venkov

Dětský karneval 4. února 2018 ve 14.30

klášterní sál na Piaristickém náměstí
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru