Semináře

 

 Katechetické dny - jednodení semináře jaro/podzim

 21. listopadu 2015 České Budějovice 

   

Vícedenní semináře

Konají se vždy v tom roce, ve kterém není Celostátní katechetický kongres, tj. jednou za dva roky v Českých Budějovicích.

Adresáti: kněží, jáhni, akolyté, řeholnice/řeholníci, katecheté a pastorančí asistenti.

Od 5. - 7. února 2015 bude na Teologicjé fakultě JCU probíhat druhá část kurzu Celoživotního vzdělávání o Vstupech do škol. Kurz je určen učitelům náboženství. Tentokrát se budeme zabývat třemi tématy:

 1. Křesťanské osobnosti naší diecéze

 2. Světová náboženství

 3. Jak porozumět  Bibli - Zprávě o stvoření

Podrobnější informace získáte na dks@bcb.cz

 

 

 

Semináře organizované jinými subjekty 

 NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 15.- 17. 10. 2015 BRNO - VÍCE 

 
Nahoru