Programy pro školy

Vstupy do škol

 na stránkách www.vstupdydoskol.cz najdete nabídky výukových programů pro základní a střední školy. 

Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách je přizpůsoben věkové kategorii žáků a zcela respejktuje RVP a náboženskou neutralitu školy.

Výukové programy jsou nabízeny zdarma. 

reflexe na program Kostel od ZŠ Chraštice : 

Ve čtvrtek 12.10.2016 jsme v rámci projektového vyučování využili nabídky slečny katechetky Lacinové, která nám připravila netradiční program zaměřený na seznámení s historií nejstarší budovy naší obce, kterou je chraštický kostel.

Během dopoledne, stráveného v netradičním prostředí, jsme vystřídali několik činností a využili tak při výuce mezipředmětových vztahů.

S historií kostela jsme se seznámili v rámci vlastivědy. Kromě toho jsme si procvičili znalost světových stran, orientaci v prostoru a učili se zakreslovat věci do plánku kostela z ptačí perspektivy.

V rámci matematiky jsme prováděli odhady výšky věže a stropu kostela, tloušťky zdí, délky a šířky lodě kostela, délky hodinových ručiček nebo hmotnosti zvonů. Správnost některých odhadů jsme pak prověřovali krokováním nebo měřením pomocí provázků a pásma.

Hudební výchova nás provázela při poslechu skladby W.A.Mozarta – Ave verum, která se v kostele dojemně rozléhala a někteří se při poslechu i zasnili.

Činnost s výřezy fotografií z kostela vyžadovala dobrý postřeh. Úkolem bylo poznat o jakou věc se na fotce jedná a kde se v kostele nalézá. Vše jsme si zaznamenávali do pracovního listu. Někdy to byl pro nás oříšek, ale moc nás to bavilo.

Velkým zážitkem bylo i to, že jsme se mohli podívat na půdu kostela a do věže ke kostelním zvonům. Dokonce jsme ručně natahovali kostelní hodiny.

Děkujeme tímto paní katechetce za vydařený program, ve kterém jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a měli možnost nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.

                                                                                                                          žáci 4.třídy

Fotografie a videa z celé akce si můžete prohlédnout zde.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nahoru