Duchovní obnovy

Duchovní obnovy pro katechety:

Adventní duchovní obnova pro Vikariátní zástupce a katechety

23. - 25. 11. 2018 Hosín

Postní duchovní obnova pro Vikariátní zástupce a katechety

v postní době na Hosíně

 

 
Nahoru