AKLA

Kurz pro aktivní laiky  farních společenství na TF JCU

 Cílová skupina: aktivní laici ve farnostech, katecheti, akolyté

 Cíle: absolventi kurzu budou pomáhat faráři rozvíjet a tvořit pastorační činnost ve farnosti (vytvářet programy pro různé věkové kategorie), vytvářet z farnosti společenství

Podmínky pro zájemce: doporučení faráře, absolvování kurzu a získání osvědčení

Délka kurzu: kurz bude dvouletý od října 2017 – června 2019. V jednom semestru budou tři výukové soboty. Konec semestru bude zakončen jednodenní/dvoudenní duchovní obnovou. Začátek kurzu bude zahájen adaptačním dvoudenním pobytem.

Studijní nároky účastníků: každý účastník si vybere na konci semestru téma z nabídky předmětů a vypracuje seminární práci, kterou bude obhajovat formou skupinového zkoušení/diskuse (kolokvium), při němž vyučující ověří nejen znalosti účastníků, ale i jejich schopnost interagovat s ostatními. V každém semestru se účastník zúčastní katecheze nebo jiného setkání, které vedou zkušení katecheti, a v kolokviích bude tuto zkušenost reflektovat. Na závěr celého kurzu účastník vypracuje závěrečnou seminární práci.

Podrobné informace o nabízeném kurzu zde 

 

 

 

 

Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru