Projekt do škol - historie

Projekt do škol

Školní rok Název projektu Počet účastníků Přehlídky prací
1997/98 "Karel IV. a jeho doba" 1 MŠ + 20 ZŠ +
4 gymnázia
2 oblastní přehlídky
1 celodiecézní
1998/99 "Zodpovědnost za svět, ve kterém žijeme" - ekologické téma 2 MŠ + 13 ZŠ +
2 gymnázia +
1 farnost
2 oblastní
1 celodiecézní
1999/2000 "Jubileum r. 2000" - téma zaměřené na vnímání času 2 MŠ + 17 ZŠ +
2 gymnázia
2 oblastní
1 celodiecézní
2000/01 "Můj velikán" - téma zaměřené na velikost člověka 2 MŠ + 23 ZŠ +
6 gymnázií
celkem 348 žáků a studentů
3 oblastní (Č. Krumlov, Strakonice, Kamenice n.Lipou)
1 celodiecézní
2001/02 "Každý strom má své kořeny"
téma: tradice
1 MŠ + 30 ZŠ +
1 ZUŠ + 1 DD +
5 gymn. + 9 jednotlivců
celkem 565 žáků a studentů
4 oblastní (Sedlice, Chýnov, Prachatice, Borovany)
1 celodiecézní
2002/03 "Oko do srdce okno" 2 MŠ + 18 ZŠ + 2 Zvl.Š + 3 gymnázia
celkem 311 žáků a studentů
3 oblastní přehlídky
(Strakonice, Malšice, J. Hradec)
1 celodiecézní
2003/04 "Třináctá komnata" 21 ZŠ +  2 ZUŠ +
4 gymn. + 2 jednotlivci
celkem 255 žáků a studentů
3 oblastní přehlídky
(Katovice, Ml. Vožice, Netolice)
1 celodiecézní
2004/05 "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi..." 16 ZŠ, 2 gymnázia, 1 Sped.Š a VOŠ, 1 Dětský domov - celkem 210 žáků a studentů Celodiecézní přehlídka v Č. Budějovicích
2005/06 "Jen mít oči k vidění" 18 ZŠ + 1 výtv.atelier+ VOŠS a SPgŠ PT, BIGY
celkem na 300 žáků a studentů
Celodiecézní přehlídka v Č. Budějovicích
2006/07 "Jan Neumann" 8 ZŠ + 1 CZŠ + 1 VOŠ + BIGY
celkem na 300 žáků a studentů
Pouze celodiecézní přehlídka v ČB - Filharmonii
2007/8 "Karlův most - svědek staletí" 12 ZŠ + 1 CZŠ + BIGY + DD Senožaty
celkem na 250 žáků a studentů
Pouze celodiecézní přehlídka v ČB
2008/9 "Sny a skutečnost" 10 ZŠ + 1 CZŠ + BIGY + VOŠ soc. a SpedŠ
celkem na 270 žáků a studentů
Pouze celodiecézní přehlídka v ČB
2009/10 "Naše rodinná oslava" Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu, prostřednictvím Diecézního centra pro rodinu jako výtvarná a literární soutěž pro žáky a studenty ZŠ a gymnázií. Soutěž probíhala ve 4 kategoriích a zúčastnilo se jí za českobudějovickou diecézi:
1.kategorie (5-7 let) - 65 žáků; 2.kategorie (8-10 let) - 183 žáků; 3.kategorie (11-13 let) - 50 žáků/studentů; 4.kategorie (14-16 let) - 46 žáků/studentů.
Krajské kolo soutěže probíhalo v Č. Budějovicích. Žáci/studenti, kteří se umístili na 1. místě v příslušné kategorii postoupili do národního kola soutěže, které organizovalo Národní centrum pro rodinu a konalo se v Jihlavě.
 
Nahoru