Školní vzdělávací program

Charakteristika nepovinného předmětu náboženství (římsko-katolického)

pro začlenění do školního vzdělávacího programu základních škol

Název vyučovacího předmětu:

náboženství

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Umožňuje přístup k biblickému poselství, ke křesťanské tradici, seznamuje s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání základních lidských hodnot a orientaci v tomto světě.

Předmět je nepovinný a je nabízen žákům všech ročníků na prvním i druhém stupni. Podle počtu přihlášených žáků se dělí na skupiny. Vyučování má časovou dotaci jednu hodinu týdně. Římsko-katolické náboženství je vyučováno podle platných osnov, které vydala Česká biskupská konference  v roce 2004 nebo podle osnov schválených diecézním biskupem.


  Zpracovalo:   Diecézní katechetické středisko   Biskupství českobudějovické   Duben 2007

 
Nahoru