Legislativa výuky náboženství a Rámcový vzdělávací program

V souvislosti se změnami ve školství a s postupným zaváděním nového systému vzdělávání na školách zpracovalo DKS následující materiály, které mají učitelům náboženství pomoci k orientaci v této problematice.

Naleznete zde:

Další zdroje informací

Rámcově vzdělávací programy

  •     Metodický portál - www.rvp.cz - Na této    adrese naleznete vše, co se této problematiky týká, včetně tvorby školních    vzdělávacích programů, průřezových témat a další.    

  •     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz    

  •     Výzkumný ústav pedagogický - www.vuppraha.cz    

  •     Moderní vyučování - elektronická verze časopisu pro učitele a jejich práci -     www.modernivyucovani.cz    

Legislativa

 

 
Nahoru