Projekt do škol

Projekt do škol

DKS oslovuje ředitele škol a nabízí spolupráci na projektu žákům a studentům již od školního roku 1997/98 (přehled témat viz Statistika). Cílem této aktivity je překonávání dosud existujících předsudků a rozpaků ve výuce náboženství na školách, navazování kontaktů mezi učiteli náboženství a učiteli profánních předmětů a v neposlední řadě též napomáhat nejmladší generaci k uvědomění si, že duchovní dimenze (nebo-li náboženství) není pro člověka něčím navíc, ale je součástí jeho bytí. Projekt je určen žákům ZŠ, ZUŠ a CZŠ a studentům gymnázií a SŠ, kteří přihlašují své práce v daném termínu na DKS. Práce na projektu prezentují školy i jednotliví účastníci na celodiecézní (krajské) přehlídce, která se koná začátkem června v Č. Budějovicích.

Projekt do škol: "Cesta čaje" 2018/2019

úvodní dopis: zde

První pracovní list -zde-

Druhý pracovní list -zde-

Třetí pracovní list -zde-

Čtvrtý pracovní list -zde-

 

Projekt do škol na školní rok 2017/2018 "Kdo jsme"

ÚVODNÍ DOPIS pro školní rok 2017/18

PRVNÍ ÚKOL - SVATÁ ZDISLAVA

DRUHÝ ÚKOL - SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX

TŘETÍ ÚKOL - MARTIN LUTHER KING

ČTVRTÝ ÚKOL - MIKULAS II

PÁTÝ ÚKOL - KAREL I.

 

Osobnosti z ročníku 2016/2017: 

SVATÝ FRANTIŠEK 

SVATÁ BAKHITA

SVATÁ MATKA TEREZA

FARÁŘ TOUFAR

 
Nahoru