Stvoření

Stvoření – audiovizuální pomůcka

Otázky po vzniku a smyslu lidské existence provázejí lidstvo celými dějinami. Není tomu jinak ani dnes. Je důležité uvědomit si, že skutečnost má dvě roviny, které by se měly rozlišovat, ale ne stavět proti sobě. Je potřeba dobře rozlišit poznatky, ke kterým dospěla věda a naději, kterou nám nabízí víra.

Audiovizuální pomůcku „Stvoření“ lze použít pro různé skupiny adresátů. Např.:

  • pro děti staršího školního věku jako výchozí nástin problému otázky stvoření; vývoj představ člověka ukazuje důležitost našich vlastních představ,

  • pro mládež může být pomůcka příležitostí k otázkám o základních hodnotách lidského života a jeho smyslu,

  • pro dospělé může posloužit jako ilustrace literární formy zprávy o stvoření světa, která je hymnem na Boha jako tvůrce a počátek všeho stvoření.

Ke stažení:

 
Nahoru