Farní katecheze

Vyučování náboženství ve škole a farní katecheze jsou skutečnosti odlišné, které se vzájemně doplňují.

Farnost je nepochybně nejvýznačnější místo, ve kterém se formuje a projevuje křesťanské společenství. Je obvyklým prostředím, kde člověk začíná žít ve víře a v ní roste. Je proto prostorem společenství, velmi vhodným k tomu, aby služba Slova (katecheze), která se v ní uskutečňuje, byla zároveň vyučováním, výchovou a sdílením životní zkušenosti.    (VDK 257)

 

 
Nahoru