Metodika

V předávání víry nemá církev metodu ani svou vlastní ani jedinou, ale ve světle Boží pedagogiky zkoumá dobové metody a svobodně přijímá „všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a každou zdatnost nebo činnost, která zasluhuje chvály“ (Flp 4,8).

Jednotným cílem každé katechetické metodiky je výchova k víře, používá plodů pedagogických a komunikačních oborů a aplikuje je na katechezi, současně zohledňuje četné významné poznatky současné katechetiky (srov. VDK 148)

 

 
Nahoru