Zpravodaj Mikuláš

Zpravodaj Mikuláš 

Milé katechetky, milí katecheté a všichni, kteří se věnují doprovázení druhých ve víře.

 Chceme vám touto cestou představit nultý ročník měsíčníku Mikuláš, který by Vás měl informovat o všech důležitých katechetických a pastoračních novinkách nejen z naší diecéze.

Tento zpravodaj bude vycházet 10. den v měsíci. Přejeme příjemné chvilky při jeho čtení.

Pracovníci Diecézního katechetického střediska

nultý výtisk 

1. číslo 

2. číslo 

3. číslo 

4. číslo 

5. číslo

 
Nahoru