Doba Vánoční

1. Slavnost Narození Páně

Minikatecheze pro mladší děti zde příloha  č. 1. zde, příloha č. 2 zde, příloha č. 3 A zde, příloha č. 3 B zde, příloha č. 3 C zde

Minikatecheze pro starší děti zde přílohy jsou stejné

Minikatecheze mimo liturgický prostor zde přílohy jsou stejné

2. Svátek Svaté Rodiny

Minikatecheze pro mladší děti zde příloha zde

Minikatecheze pro starší děti zde příloha zde

Minikatecheze mimo liturgický prostor zde příloha zde

3. Slavnost Matky Boží Panny Marie 1.1.

Minikatecheze pro mladší děti zde příloha č. 2 zde příloha č. 5 zde příloha č. 6 zde

Minikatecheze pro starší děti zde příloha č. 6 zde příloha č. 7 zde

Minikatecheze mimo liturgický prostor zde příloha č. 2 zde příloha dialogy zde

4. Slavnost Zjevení Páně

Minikatecheze pro mladší děti zde příloha zde

Minikatecheze pro starší děti zde příloha zde

Minikatecheze mimo liturgický prostor zde příloha zde a zde

5. Křest Páně

Minikatecheze pro mladší děti zde + příloha pro divky a pro chlapce

Minikatecheze pro starší děti zde 

Minikatecheze mimo liturgický prostor zde + příloha zde 

 

 
Nahoru