Mezidobí

Minikatecheze

 

na 6. neděli v mezidobí:

pro mladší děti zde + pracovní list zde

pro starší děti zde + pracovní list zde

mimo liturgický prostor zde

 

na 5. neděli v mezidobí:

pro mladší děti zde 

pro starší děti zde + pracovní list zde

mimo liturgický prostor zde 

 

na 4. neděli v mezidobí:

pro mladší děti zde + pracovní list zde

pro starší děti zde + pracovní list zde

mimo liturgický prostor zde + pracovní list zde

 

na 3. neděli v mezidobí:

pro mladší děti zde + pracovní list zde

pro starší děti zde + pracovní list zde

mimo liturtický prostor zde + pracovní list zde

 

na 2. neděli v mezidobí:

pro mladší děti zde + pracovní list zde

pro starší děti zde + pracovní list zde

mimo liturtický prostor zde + pracovní list zde

 
Nahoru