Minikatecheze - Vánoční doba 2016

 

MINIKATECHEZE PRO DOBU VÁNOČNÍ

kompletní pdf katechezí na celou dobu vánoční            

   mladší děti                   starší děti                    mimo liturgický prostor 

 

OD SLAVNOSTI NAROZENÍ MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - SVÁTKU KŘTU PÁNĚ

MLADŠÍ DĚTI

text:pdf

příloha č. 1 betlémská hvězda   

příloha č. 7 Jan Křtitel

příloha č. 8 Ježíš

příloha č. 9 Duch svatý 

 

STARŠÍ DĚTI  

text: pdf

příloha č. 7 Myrha

příloha č. 8 Trojice       

 

mimo liturgický prostor 

text: pdf

příloha č. 6 Holubice Duch svatý

příloha č. 7 Jan Křtitel

příloha č. 8 Ježíš

noty k písni

 

____________________________________________________________________________

 

 

OD SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ AŽ DO SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

mladší děti

text: PDF

příloha č. 1 betlémská hvězda

příloha č. 2 andělská křídla

příloha č. 3  a) Svatá rodina         b) betlém          c)vánoční přání

příloha č. 4 srdce

příloha č. 5 květiny

příloha č. 6 Panna Maria Ochranitelka

starší děti 

text PDF 

příloha č. 2 Brána nebes 

příloha č. 3+4 Desky desatera 

příloha č. 5 Panna Maria Ochranitelka

příloha č. 6 Zdrávas Maria

mimo liturgický prostor

text PDF

příloha č. 1 betlémská hvězda

příloha č. 2 andělská křídla

příloha č. 3  a) Svatá rodina         b) betlém          c)vánoční přání

příloha č. 4 srdce

 

 
Nahoru