Materiály ke stažení

 Svatý rok milosrdenství

Zde si můžete stáhnout materiáky ke Svatému roku milosrdenství, které budeme postupně zveřejňovat:

1. Sytit hladové: stáhněte zde

2. Napojit žíznivé: stáhněte zde

3. Oblékat nahé: stáhněte zde

4. Ujimat se těch, kteří jsou na cestách: stáhněte zde

5. Navštevovat nemocné: stáhněte zde

6. Navštěvovat vězněné: stáhněte zde

7. Pohřbívat mrtvé: stáhněte zde

Co s dětmi při liturgii"

Texty z třídenního semináře, který se konal 27.-29.6.2011 v Č. Budějovicích na Teologické fakultě JCU.

Soubor obsahuje texty přednášek a článek z Teologických listů 04/1994 od prof. Dr. Petera Wünscheho: "Bohoslužba pro děti - 40tezí". Ke stažení v PDF.

Projekt do škol

Témata a ukázky prací žáků/studentů v PowerPointové prezentaci - ke stažení.

Dětské diecézní poutě

Přehled témat a historie poutí do r. 2010 c PowerPointové prezentaci - ke stažení.

 
Nahoru