Slovenská republika

Komisia pre katechizaciu a školstvo KBS Mons. Rudolf Baláž Ing. Mgr. Eugen Valovič komkat@kbs.sk
KS Nitrianskej diecézy ThDr. Jozef Šelinga katechetika@ksnr.sk
Katechetické stredisko gréckokatolickeho biskupského úradu Prešov Mgr. Andrej Pribuľa grkbupo@greckokat.sk
 
Nahoru