Katechetická střediska v ČR

Katechetická subkomise komise ČBK pro Katolickou výchovu ( KS KKV ČBK) Mons. Karel Herbst – předseda 220 392 106, herbst@apha.cz
Katechetická sekce ČBK (KS ČBK) P.ThLic.Mgr. Mariusz Gerard Kužniar, Th.D. - vedoucí katechetické sekce 220 181 513, 220 181 305, katechet@cirkev.cz
Arcidiecézní katechetické centrum (ADKC) Olomouc P. Mgr. Jiří Kopřiva – biskupský delegát pro katechezi 587 405 111, kopriva@arcibol.cz
Arcidiecézní katechetické středisko (ADKS) Praha ThLic. Lenka Jeřábková 220 181 317, jerabkova@apha.cz
Diecézní katechtické centrum (DKC) Brno Mgr. Marie Špačková 543 235 227, kc.brno@biskupstvi.cz
Diecézní katechetické středisko (DKS) Č. Budějovice (tento web) P. Tomas van Zavrel 386 102 313, dks@bcb.cz
Pedagogické a katechetické centrum Hradec Králové ThLic. Ing. Mgr. Marie Zimmermannová 737 215 335, zimmermannova@diecezehk.cz
Diecézní katechtické středisko (DKS) Litoměřice P. Mgr. Radek Jurnečka 777 162 234, dkc.ltm@seznam.cz
Diecézní katechetické středisko (DKS) Plzeň P. ThLic. Krzysztof Dedek 731 619 702, dedek@bip.cz
Centum pro katechezi (CPK) Ostrava Mgr. Jarmila Plačková 596 116 522-24, kl. 235, cpk@doo.cz
 
Nahoru