Katechetická centra v ČR

Katechetická subkomise ČBK pro Katolickou výchovu ( KS KKV ČBK) Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. – předseda

 533 033 111,   konzbul@tiscali.cz

Katechetická sekce ČBK (KS ČBK) P.ThLic.Mgr. Mariusz Gerard Kužniar, Th.D. - vedoucí katechetické sekce 220 181 513, 220 181 305, katechet@cirkev.cz
Arcidiecézní katechetické centrum (ADKC) Olomouc P. Petr Bulvas – vedoucí katechetického centra 587 405 241739 344 128,   katecheti@arcibol.cz
Arcidiecézní katechetické středisko (ADKS) Praha ThLic. Lenka Jeřábková 734 262 289, 734 262 294, pgcentrum@apha.cz
Diecézní katechtické centrum (DKC) Brno ThLic. Tomáš Koumal - vedoucí centra 533 033 308, kc.brno@biskupstvi.cz
Diecézní katechetické středisko (DKS) Č. Budějovice (tento web) P. Tomas van Zavrel 386 102 313, dks@bcb.cz
Pedagogické a katechetické centrum Hradec Králové

Mgr. Jana Kobylíková

495 063 420, 731 591 340

Diecézní katechtické středisko (DKS) Litoměřice P. Mgr. Radek Jurnečka 777 162 234, dkc.ltm@seznam.cz
Diecézní katechetické středisko (DKS) Plzeň sr. Benedikta Veselá SCSC – referentka katechetického centra

736 700 123, vesela@bip.cz

Centum pro katechezi (CPK) Ostrava

Mgr. Šárka Koflerová - vedoucí Katechetického a pedagogického centra

597 822 200, kpc@doo.cz

 
Nahoru