Žádost o kanonickou misi

Kanonická mise ke katechetické službě

Kanonickou misi – pověření biskupa musí mít každý laik i řádová sestra/bratr, kterého duchovní správce vybere, aby jménem církve soustavně a organizované vykonával katechetickou službu, tzn.:

- vedl systematickou farní katechezi dětí a mládeže

- vyučoval náboženství (náboženskou výchovu, křesťanskou etiku či obdobný předmět týkající se náboženství) na všech stupních a typech škol

- vedl skupinové přípravy – katecheze k přijetí svátostí všech věkových skupin

- připravoval katechumeny k přijetí svátostí

- vedl jiné typy soustavných skupinových katechezí různého zaměření ( např. katecheze mládeže, dospělých, seniorů… biblické hodiny, hovory o víře….apod.)

 

O kanonickou misi pro katechetu žádá duchovní správce farnosti, kde katechetická činnost probíhá. Tento duchovní správce si katechetu vybírá, řídí, kontroluje a podporuje jeho formaci. Postará se, aby katecheta podle pokynů Diecézního katechetického střediska (DKS) vedl náležitou evidenci své činnosti a zúčastňoval se formačních setkáních katechetů.

Kanonické mise vyřizuje Diecézní katechetické středisko biskupstvi českobudějovického a uděluje diecézní biskup.

Žádost, podepsanou duchovním správcem a s přiloženou kopií dokladu o teologickém, případně nejvyšším dosaženém vzdělání katechety adresujte na:

Biskupství českobudějoviceké - Diecézní katechetické středisko

Biskupská 4, 370 21 Č.Budějovice

Tel.č. 380 420 313

e-mail: dks@bcb.cz

Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru