Finanční příspěvky na katechetickou a pastorační činnost

Příspěvky na katechetickou a pastorační činnost lze poskytnout v rámci českobudějovické diecéze. Příslušnou směrnici o způsobu jejich poskytnutí, formuláře žádosti a vyúčtování lze získat u vikariátních zástupců nebo na Diecézním katechetickém středisku.

 
Nahoru