Dotazník pro kněze, jáhny, řeholní osoby a katechety

Vyplněný dotazník je nutné odeslat na Diecézní katechetické středisko do 15. října běžného kalendářního roku. 

 

 
Nahoru