Cestovní příkaz

  • Cestovní-příkaz-strana1, 224 kB
  • Cestovní-příkaz-strana 2, 302 kB

  • Podle vnitřní směrnice Biskupství českobudějovického je nutné odeslat formuláře do 15. dne v měsíci. Zpětné proplacení je možné maxiálně 3 měsíce běžného kalendářního roku (př. v únoru nelze proplatit prosinec minulého roku).
 
Nahoru