Diecézní katechetické centrum - Biskupství českobudějovické

 

 

Aktuality a nové články

Katechetický den 2019

Katechetický den 2019

Ve spolupráci Papežských misijních děl, Spolku Most - České Budějovice a s Diecézním katechetickým centrem zveme všechny katechety a katechetky

na 23. února 2019                                     do Českých Budějovic                               na Katechetický den

od 9.00 do 15.00 hod.

9.00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny

hosté: Leoš Halbrštát (ředitel PMD) a kolektiv

Jsou připravené workshopy a přednášky.

*další informace připojíme co nejdříve

Ke stažení Ke stažení

Duhové srdce

Duhové srdce

Hledají se noví kandidáti na ocenění za katechetickou službu v anketě Duhové srdce. Budete to Vy nebo někdo z Vašeho okolí?

Práce katechetů a katechetek je velikou službou církvi i společnosti a zaslouží si, aby byla oceněna.

Proto Vás prosíme, abyste anketu Duhové srdce šířili ve Vašem okolí.

Děkujeme!

    

     

 

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru