Diecézní katechetické středisko - Biskupství českobudějovické

Aktuality a nové články

28.04.2017, kategorie: Písek

Pozvánka na prodloužený víkend do Mirovic od 5.5-8.5.

Ke stažení Ke stažení
28.04.2017, kategorie: Písek

Pozvání pro děti a rodiče na dětskou vikariátní pouť Kluky- Záhoří v sobotu 13.5. 2017

Ke stažení Ke stažení
24.04.2017, kategorie: DKS

Přehled vikariátních poutí v Českobudějovické diecézi

vikariát

místo

datum

Sušice Nepomuk

Strašín

13. 5. 2017

Písek

Kluky- Záhoří

13. 5. 2017

Strakonice

Blatná

20. 5. 2017

J. Hradec

Strmilov

23. 6. 2017

Tábor

Ratibořické Hory

22. 5. 2017

Pelhřimov

Počátky

27. 5. 2017

Prachatice

Nové Údolí Haidmühle

27. 5. 2017

Český Krumlov

Zvonková

3. 6. 2017

ČB město a venkov

Prachatice

17. 6. 2017

10.02.2017, kategorie: DKS

Národní pouť do Fatimy

Národní pouť do Fatimy

informace: zde  

plakát: zde

    

  

    

    

 

 

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru