Diecézní katechetické středisko - Biskupství českobudějovické

Aktuality a nové články

14.03.2017, kategorie: DKS

Velikonoce očima dětí 9.- 21.4. 2017

Velikonoce očima dětí 9.- 21.4. 2017
Křížová chodba kláštera Obětování Panny Marie ČB

plakát zde

14.03.2017, kategorie: DKS

Postní večer chval a díků 31. 3. 2017

Postní večer chval a díků 31. 3. 2017
Kostel Svaté Rodiny ČB

plakát zde 

14.03.2017, kategorie: DKS

Pouť rodin za nenarozený život 22. 4. 2017

Pouť rodin za nenarozený život 22. 4. 2017

plakát zde 

14.03.2017, kategorie: DKS

Postní rekolekce pro ženy sobota 1.4. 2017

Postní rekolekce pro ženy sobota 1.4. 2017
Klášter Obětování Panny Marie ČB

plakát zde

22.02.2017, kategorie: DKS

Postní obnova spojená s výletem do Terčina Údolí pro děti z vikariátu České Budějovice venkov a "víkendovka" pro holky

Plakát zde a "víkendovka" zde

20.02.2017, kategorie: DKS

Fotografie z postní duchovní obnovy a z kurzu Akla

zde 

20.02.2017, kategorie: DKS

Postní obnova pro děti v Táboře

plakát zde 

10.02.2017, kategorie: DKS

Národní pouť do Fatimy

Národní pouť do Fatimy

informace: zde  

plakát: zde

30.01.2017, kategorie: DKS

Duchovní obnova na téma "Umění duchovního rozlišování" - P. Elias Vella

17.-19. února 2017 Prachatice

    

  

    

 

 

 

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru