Diecézní katechetické centrum - Biskupství českobudějovické

Aktuality a nové články

17.04.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Národní pochod pro život 2019

Národní pochod pro život 2019

dne 27. dubna 2019 proběhne již tradiční Pochod pro život. Pojeďte s námi, podpořit tento projekt!

PROGRAM
10.30 pontifikální poutní mše sv. v katedrále
12.00 společný oběd a kulturní festival na Klárově
14.00 přátelský průvod centrem Prahy
15.00 závěrečný duchovní program na Václavském náměstí
16.00 zakončení

Vypravujeme autobus
České Budějovice (Mariánské náměstí 6.50)
Veselí nad Lužnicí (Vlakové nádraží 7.30)
Časy jsou odjezdové, prosíme cestující, aby přišli na místa odjezdu o 10 minut dříve.


Informace a přihlášky
e-mail: furstova@bcb.cz, mobil: 731 402 820

Ke stažení Ke stažení
17.04.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Dětská vikariátní pouť v Písku

Vikariát Písek vás srdečně zve 25. května na svou Dětskou vikariátní pouť, která je určená dětem i rodičům.

Jejím tématem je misijní příprava na říjen 2019, který Svatý otec vyhlásil jako misijní měsíc.  Pouť má název

"Pošli mě, půjdu já aneb jaké to je být misionářem" 

Více informací vám sdělí Bc. Ludmila Lacinová - vikariátní zástupce pro pastoraci.

Plakát  naleznete zde

25.03.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Výstava "Velikonoce očima dvou generací"

Výstava "Velikonoce očima dvou generací"

Výstava kreseb od dětí a seniorů, jak vidí Velikonoce.

Ke stažení Ke stažení

    

     

 

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru