Diecézní katechetické centrum - Biskupství českobudějovické

 

 

Aktuality a nové články

11.02.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Postní almužna

Postní almužna

Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně. Proto Vás Diecézní charita společně s Pastoračním střediskem biskupství prosí, abyste využili postní kasičky. Postní kasičky budou k rozebrání ve vašem kostele. Postní almužnou přispějete na dvě části: polovina bude použita prostřednictvím Diecézní charity na pomoc sociálně potřebným rodinám a polovina bude použita při pastorační činnosti v diecézi. Tato část bude rozdělena mezi pastorační centra a využita následovně:

  • Diecézní centrum pro rodiny: Nejste sami - pastorační péče o rodiny, v nichž zemřelo dítě
  • Diecézní centrum pro mládež: Animátorský kurz
  • Diecézní centrum pro katechezi: Katechetický kurz
  • Diecézní centrum pro seniory: Výstava fotografií v klášteře a rekolekce pro prarodiče a vnoučata
  • Diecézní centrum pro misie a evangelizaci: Formace animátorů misijních programů

Postní kasičky na konci postní doby prosím odevzdejte opět v kostele svému faráři.

Děkujeme za vaši spolupráci.                                       

Pastorační středisko a Diecézní charita České Budějovice

Ke stažení Ke stažení
14.01.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Katechetický den 2019

Katechetický den 2019

Ve spolupráci Papežských misijních děl, Spolku Most - České Budějovice a s Diecézním katechetickým centrem zveme všechny katechety a katechetky

na 23. února 2019                                     do Českých Budějovic                               na Katechetický den

od 9.00 do 15.00 hod.

9.00 mše sv. v kostele Sv. Rodiny

hosté: Leoš Halbrštát (ředitel PMD) a kolektiv

Jsou připravené workshopy a přednášky.

*další informace:

  1. Zájemci se mohou přihlašovat přes své vikariátní zástupce pro pastoraci nebo přímo na dck@bcb.cz nebo na tel. čísle 380 420 313; 731 402 820.
  2. Po mši sv. bude Katechetický den probíhat na TF JU v učebně č. 3.
  3. Oběd si zajišťuje každý sám ( v okolí je možnost poledního menu). Na oběd je v programu vyhrazen čas.
  4. Katechetický den je zdarma.
  5. Zajistíme kávu a čaj a budeme velmi vděční za nějakou sladkost z vaší kuchyně.

 

 

Ke stažení Ke stažení
07.01.2019, kategorie: Diecézní centrum pro katechezi

Duhové srdce

Duhové srdce

Hledají se noví kandidáti na ocenění za katechetickou službu v anketě Duhové srdce. Budete to Vy nebo někdo z Vašeho okolí?

Práce katechetů a katechetek je velikou službou církvi i společnosti a zaslouží si, aby byla oceněna.

Proto Vás prosíme, abyste anketu Duhové srdce šířili ve Vašem okolí.

Děkujeme!

    

     

 

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru