Diecézní katechetické středisko - Biskupství českobudějovické

Aktuality a nové články

Dětská vikariátní pouť v Ševětíně

Dětská vikariátní pouť v Ševětíně
v sobotu 1. 9. 2018

Zveme děti i s jejich rodiči, prarodiči, kamarády na pouť vikariátu České Budějovice město a venkov do Ševětína. 

Bude možné odjíždět linkovým autobusem z ČB aut. nádr. v 9.30. Začátek pouti je v 10.30 mší sv. v kostele. Závěr bude v 15.00, autobus odjíždí ze zastávky, která je blízko fary, v 15.15.

Z Borovan mohou děti přijet s katechetkou Lídou Tröstlovou autobusem do ČB (Borovany aut. n. 8.25, Ledenice aut. st. 8.30), a pojedeme pak společně linkovým autobusem do Ševětína.

V případě, že využijete cesty linkovým autobusem, se nahlaste u Ivy Hojkové, tel. 777 232 630, e-mail hojkova@dicb.cz, obzvlášť pokud by jely děti samotné pod dozorem katechetek. Kdo pojede z Borovan a Ledenic, hlaste se u Lídy Tröstlové.

Ke stažení Ke stažení
10.04.2018, kategorie: DKS

Family camp 2018

Family camp 2018

Letní tábor pro rodiny s dětmi, páry i manžele. Celý článek ...

06.11.2017, kategorie: DKS

Letáček Činnosti Diecézního katechetického střediska

Zde najdete pár připravovaných akcí na školní rok 2017/2018 z DKS. Celý článek ...

25.09.2017, kategorie: DKS

Duha

DUHA je katolický časopis pro chalapce a děvčata 2017/2018.   Celý článek ...

27.06.2017, kategorie: DKS

Dětská univerzita - TF JCU České Budějovice

16.06.2017, kategorie: DKS

KURZ ALFA

KE STAŽENÍ:KURZ ALFA 

    

     

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru