Diecézní katechetické středisko - Biskupství českobudějovické

Aktuality a nové články

05.02.2018, kategorie: DKS

Postní duchovní obnova pro vikariátní zástupce a katechety

Postní duchovní obnova pro vikariátní zástupce a katechety

Diecézní katechetické středisko pořádá postní duchovní obnovu pro vikariátní zástupce a katechety                                na téma FILOSOFIE PRO ŽIVOT na faře na Hosíně od 23. - 25. 2. 2018.

Přednášejícím je:

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Přihlášte se nejpozěji do 16. 2. 2018

Ke stažení Ke stažení
15.01.2018, kategorie: DKS

Duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory

Zveme Vás na Postní duchovní obnovu pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem dne 14. - 16. 3. 2018 pod vedením        P. Martina Sedloně.

OTEVŘÍT SE BOŽÍ POMOCI

Závazné přihlášky do 8. 3. 2018 na pumprova@dicb.cz

Ke stažení Ke stažení
09.01.2018, kategorie: DKS

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

Zveme Vás na postní rekolekci                  dne 10. 3. 2018 do Kláštera Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích

Bude zde prostor pro modlitbu, ztišení, promluvu atd. 

Vede otec Tomas van Zavrel. Práci s Biblí představí Hanka Kalná a Lenka Vencová.

Ke stažení Ke stažení
09.01.2018, kategorie: DKS

Postní koncert

Postní koncert

Dne 10. 3. 2018 od 15:30 Vás zveme na postní koncert v klášteře Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. 

 

Ke stažení Ke stažení
06.11.2017, kategorie: DKS

Letáček Činnosti Diecézního katechetického střediska

Zde najdete pár připravovaných akcí na školní rok 2017/2018 z DKS. Celý článek ...

25.09.2017, kategorie: DKS

Duha

DUHA je katolický časopis pro chalapce a děvčata 2017/2018.   Celý článek ...

28.06.2017, kategorie: DKS

Duchovní obnova pro kurz Akla

27.06.2017, kategorie: DKS

Dětská univerzita - TF JCU České Budějovice

19.06.2017, kategorie: DKS

NOVÝ ROČNÍK AKLY

AKLA - aktivní laici v Českobudějovické diecézi
16.06.2017, kategorie: DKS

KURZ ALFA

KE STAŽENÍ:KURZ ALFA 

14.06.2017, kategorie: DKS

Přehlídka projektu do škol v Českých Budějovicích a v diecézi

Přehlídka projektu do škol v Českých Budějovicích a v diecézi

fotogalerie zde  

 

 

    

  

   

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru