Diecézní katechetické středisko - Biskupství českobudějovické

Aktuality a nové články

20.02.2017, kategorie: DKS

Postní obnova pro děti v Táboře

plakát zde 

20.02.2017, kategorie: DKS

Postní obnova pro děti Český Krumlov

plakát zde

20.02.2017, kategorie: DKS

Fotografie z postní duchovní obnovy a z kurzu Akla

zde 

10.02.2017, kategorie: DKS

Národní pouť do Fatimy

Národní pouť do Fatimy

informace: zde  

plakát: zde

05.02.2017, autor: Mgr. Štěpánka Talířová, kategorie: Český Krumlov

Simeon a prorokyně Anna v Kaplici

Simeon a prorokyně Anna v Kaplici
Stařec Simeon s Marií a Josefem
Bůh plní svůj slib

Díky radosti a zájmu dětí, prostoru, který rád poskytne P. Pavel Šimák a časopisu Duha byl zdařile zvárněn starobylý příběh při dětské mši svaté v kostele v Kaplici. Celý článek ...

30.01.2017, kategorie: DKS

Duchovní obnova na téma "Umění duchovního rozlišování" - P. Elias Vella

17.-19. února 2017 Prachatice
28.01.2017, autor: Mgr. Štěpánka Talířová, kategorie: Český Krumlov

Bál dobrých srdcí

Bál dobrých srdcí
Vydařené společenské i dobročinné setkání

Pomáhat - dělat radost druhým i sobě v atmosféře plné nadšení, smíchu a jednoty je zážitek, na který se ceolročně těší mnoho desítek lidí, kteří každoročně navštěvují Bál dobrých srdcí v Zubčicích. Celý článek ...

08.01.2017, autor: Mgr. Štěpánka Talířová, kategorie: Český Krumlov

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka
Tři králové v Zubčicích
Na Českokrumlovsku vybíralo letos dary pro potřebné několik skupinek malých koledníků v doprovodu dospělých

Čas věnovaný tématu dobročinnost je jedním z nejdůležitějších v katechezi. Celý článek ...

01.01.2017, autor: Mgr. Štěpánka Talířová, kategorie: Český Krumlov

Dětská mše svatá s novoroční Mariánskou scénkou v Kaplici

Dětská mše svatá s novoroční Mariánskou scénkou v Kaplici
Dětské scénky doprovází živá hudba
Dětská dramatická tvořivost promlouvá k přítomným farníkům

Již poněkolikáté dostaly děti příležitost v čase určeném homilii promluvit formou dramatické scénky k srdcím dospělých věřících. Celý článek ...

    

  

    

 

 

 

 

 

V českobudějovické diecézi je 10 vikariátů. V každém z nich působí katecheté, jmenovaní biskupem do funkce vikariátní zástupce pro katechezi, kteří ve spolupráci s vikáři organizují a zajišťují výuku náboženství na školách a farní katecheze ve vikariátech. DKS organizuje a zajišťuje pro katechety v diecézi jako součást vzdělávačně-formačního programu přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro vikariátní zástupce povinná, pro ostatní katechety je součástí jejich pracovních povinností.


Duchovní obnovy
se konají v postní době v rámci jednotlivých vikariátů. Týdenní exercicie pro katechety organizuje DKS jednou za dva roky.


V průběhu května se konají ve vikariátech dětské vikariátní poutě. Téma poutí koresponduje s tématem "Projektu do škol" a vrcholí na dětské diecézní pouti, která se koná pravidelně první říjnovou sobotu.

 
Nahoru